Disclaimer

Disclaimer Managers Carbon Network B.V.

Managers Carbon Network B.V. staat niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de data en content van deze site. Managers Carbon Network B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade, hetzij direct of indirect, als gevolg van of voortvloeiend uit het gebruik van (de data en content) van deze website. Managers Carbon Network B.V. is evenmin aansprakelijk voor enige schade als het gevolg van de tijdelijke of permanente onbereikbaarheid van deze website.

Managers Carbon Network B.V. heeft de data en content op deze website zorgvuldig proberen samen te stellen. Desondanks garandeert Managers Carbon Network B.V. niet dat de data en content geschikt zijn voor enig doel waarvoor de bezoeker deze website bezoekt. Alle data en content, alsmede de daaraan gerelateerde producten die op deze website worden aangeboden door Managers Carbon Network B.V., worden zonder waarborg van volledigheid, juistheid of geschiktheid voor een bepaald doel door Managers Carbon Network B.V. verstrekt.

Tussen de bezoeker van deze website en Managers Carbon Network B.V. zijn de algemene voorwaarden van Managers Carbon Network B.V. van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn hier te raadplegen: www.mcn-nl.comm/algemene-voorwaarden en worden op eerste verzoek eveneens kosteloos toegezonden. Managers Carbon Network B.V. wijst de bezoeker van deze website erop dat gebruik van enige data, content, product of dienst van deze website of van Managers Carbon Network B.V., voor risico van de bezoeker komt. Het wordt de bezoeker van deze website altijd aangeraden om onafhankelijke inlichtingen raad te plegen en/of onderzoek te verrichten voorafgaand aan het gebruik van via deze website verkregen informatie.

Managers Carbon Network B.V. behoudt zich het recht voor om de data en content op deze website te wijzigen, aan te vullen en/of te verwijderen, zonder daarvan de bezoeker op de hoogte te stellen.